top of page

במכללת אורנים החשיבה החברתית פוליטית קהילתית מורגשת

שני ליטמן / הארץ 2014

עבודות הגמר של 19 הבוגרים מעוררת דיון על המתח שבין פיתוח העצמי האמנותי ובין היכולת של האמן לפעול למען סביבתו וקהילתו, דרך ההוראה

צעירים ומופשטים

קרני עם-עד / ידיעות הקיבוץ 2015 

 

שני בוגרים צעירים מבתי ספר לאמנות מציגים בכברי ובלוחמי-הגטאות: אלונה שמואלי, העוברת בין אורגני לאורבאני, וינאי קלנר- עם מטחי גבס ועצמות בעלי חיים.

                      Mixed Impressions

סמדר שפי / החלון 2017 

ממש ערב תערוכות הבוגרים של בתי הספר לאמנות (ואחרי התערוכה החלשה להביך  של בוגרי התואר השני בבצלאל) מוצגת בשער 3 בחיפה תערוכה של אמנים צעירים שבגרו בשנים האחרונות וחלקם עדיין לומדים. יש לה את ההרגשה של רעננות וחיפוש וחוסר יומרה.

bottom of page